SẢN PHẨM MÀNG XỐP

Giảm giá-16%

Màng xốp - Mút xốp

Xốp pe foam chống tĩnh điện

675,000

Xốp định hình

Ống xốp pe foam

Giảm giá-12%
Giảm giá-16%

Xốp định hình

Ống xốp pe foam

Màng xốp - Mút xốp

Xốp pe foam 30mm